Neste A-lags kamp


TBA

Hver vår og høst har klubben en felles dugnad. De siste årene har vårdugnaden vært salg av toaIettpapir for medlemmer i senior og ungdomsavdelingen, men barneavdelingen har gjennomført loddsalg. Som en konsekvens av årets pandemi, ser vi det vanskelig å gjennomføre lotteri før sommeren. På bakgrunn av dette deltar alle på toalett- og tørkepapirdugnaden.

Inntektene fra disse dugnadene er svært viktige for klubben for å utvikle oss sportslig, ha et godt tilbud og kunne drive klubben forsvarlig. Dugnaden er derfor i henhold til årsmøtevedtak obligatorisk for alle medlemmer.

Det er bestilt totalt 5 sekker pr medlem (3 sekker toalettpapir og 2 sekker tørkerull). Prisen er kr 350,- pr. sekk for toalettpapir og kr. 300,- pr sekk for tørkerull. Totalt kr 1650,- pr. spiller som betales ved henting av varene. For de som har 2 og 3 barn i klubben reduseres antallet til hhv 8 sekker (6 + 2) Kr. 2700,- pr familie og 10 sekker (7 +3) Kr. 3350,- pr. familie

ÅRETS PRODUKT ER:

Toa Plus Toilet 250 Vnr. 246977 Ekstra mykt 2-lags papir. 1512meter pr sekk. Sekk á 42ruller. Kr. 350,-

Kjøkkenrull Pluss Vnr. 325485 2-lags hvit tørkerull. Sekk à 20ruller. 280m pr. sekk. Kr. 300,- pr sekk

Sekkene skal hentes hos Norengros AS, Kanalvegen 5, Forus (på baksiden av bygget)

Uke 23. Tirsdag 2. juni og onsdag 3.juni kl. 15:30 – 18:00

Dersom noe ønsker/klarer å selge mer setter vi stor pris på det :-)

BETALING SKJER DIREKTE VIA BETALINGSTERMINAL (IKKE KREDITTKORT) NÅR VARENE HENTES ELLER VIA VIPPS TIL FK VIDAR KONTO 112250

Et lite tips er å selge varene i forkant, slik at levering kan avtales i etterkant av at dere har hentet hos Nor Engros.