Neste A-lags kamp

lør, 14. apr. 2018 14:00
KFUM Oslo -vs- Vidar

Sportsplanen er et virkemiddel for å nå de sportslige målsetningene i FK Vidar og et hjelpemiddel for klubbens trenere. De sportslige hovedmålene er i tråd med klubbens ambisjon og visjon.

Dagens sportsplan ble gjennomarbeidet og revidert i 2015. Sportslig utvalg arbeider vinteren 2016-17 med en ny revidering av denne. Innholdet skal tilpasses en voksende barneavdeling og gjøres enklere for brukeren. Ny sportsplan vil bli gjort tilgjengelig før sesongen 2017 starter opp.

Sportsplanen har til hensikt å ta for seg momentene som er sentrale i forhold til utvikling av fotballspillere i alle aldersgrupper i klubben. Dette er moment som: planlegging, holdninger, kvalitet, mengde, matching og progresjon.

Sportsplanen gir hovedføringene og beskriver hvem som er ansvarlige for utarbeidelse, implementering og oppdateringer av planene. Sportsplanen skal virke som en katalysator for sportslig forbedringer/tiltak. Det er derfor viktig at både ledelse, trenerkoordinatorer, spillerutviklere, trenere etc involveres i arbeidet med etablering, utvikling og implementering av planen.

FK Vidars trenere benytter verktøyene på www.treningsokta.no. Dette gir blant annet trener et komplett videobibliotek med fotballferdigheter og -øvelser. Muligheter for å lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner. Man kan følge opp kampene, ta ut rapporter og statistikk.

Det er enhver treners plikt å sette seg inn i, og følge klubbens sportsplan. Sportsplanen vil også bli implementert gjennom trenerfora, klubbinterne trenerkurs samt gjennom veiledning på feltet.

Sportsplan