Neste A-lags kamp

Nå skal arbeidet starte med den planlagte påbygging og renovering av klubbhuset. Klubbhuset eies av FK Vidar, og vi håper alle medlemmer, foreldre og brukere av klubbhuset ser interessen og behovet for dette løftet som klubben nå gjør, og at mange vil bidra.

 Ny fasade sett fra minikunstbanen

Ny fasade sett fra gressbanen. Salgsluker rett ut, med en rampe foran

 Plantegning.I nederste kant, ny terrasse / platting mellom klubbhus, garderobe og styrkerom med rampe. Direkte adgang til HC WC. 3 nye større toaletter med en liten garderobe utenfor. Kjøkken / kiosk med salgsluke inn mot oppholdsrom og direkte ut.

Interiør nytt kjøkken / kiosk. Mye av den gamle innredningen er bra og tas vare på i ny del