Neste A-lags kamp


TBA
Staff: Morten Thomassen Byberg | 4. Divisjon avd. 2 2018

Personlig data

Bilde til Morten Thomassen Byberg
Navn: Morten Thomassen Byberg
Bursdag (år): 26. april 1974 (46)
Funksjon /posisjon Ass. trener

Bakgrunnsinfo

 

Har vært assistent trener på A-laget til FK Vidar i 2 perioder, samt trent B-laget/REK-laget over en rekke år. Trente også junior laget for noen år tilbake og er nå assistent trener på REK-laget. Har tidligere også sittet i styret til FK Vidar og har nå oppgave som revisor i forbindelse med årsmøtet. 

Har kun vært i FK Vidar som spiller. Begynte som 6 åring.    Personlig statistikk


Konkurranse Lag Spilt
4. Divisjon avd. 1 2019 Vidar 2 -
4. divisjon avd. 2 2014 Vidar 19
4. divisjon avd. 2 2015 Vidar 2 16
4. Divisjon avd. 2 2018 Vidar 2 19
5. Divisjon avd. 3 2017 Vidar 2 11
G19 2. Divisjon avd. 2 2015 Vidar B19-2 -
G19 Elite 2018 Vidar B19 -
Kamper ungdomsavdeling FK Vidar 2017 Vidar B19 -
Karriere totalt 65

Staff karriere


Konkurranse Sesong Lag Funksjon /posisjon
4. Divisjon avd. 1 2019 2019 Vidar 2 Ass. trener
4. divisjon avd. 2 2014 2014 Vidar Ass. trener
4. divisjon avd. 2 2015 2015 Vidar 2 Ass. trener
4. Divisjon avd. 2 2018 2018 Vidar 2 Ass. trener
5. Divisjon avd. 3 2017 2017 Vidar 2 Ass. trener
G19 2. Divisjon avd. 2 2015 2015 Vidar B19-2 Ass. trener
G19 Elite 2018 2018 Vidar B19 Ass. trener
Kamper ungdomsavdeling FK Vidar 2017 2017 Vidar B19 Ass. trener